ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ตารางการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เรื่อง มาตรการเตรียมความและปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการแพราระบาดของ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63